A Roche által az egészségügyi szervezetek és egészségügyi szakemberek számára nyújtott juttatások listája

A Roche teljes mértékben támogatja az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a betegek, a média és egyéb érdekelt felek jobban megértsék a gyógyszeripar, valamint az egészségügyi szervezetek és egészségügyi szakemberek közötti kapcsolatot.

 

A Roche Magyarország Kft. elkötelezetten dolgozik azért, hogy minden magyar beteg hozzájuthasson a neki megfelelő terápiához a megfelelő időbenEnnek érdekében az általa nyújtott gyógyszerek és diagnosztikai eljárások mellett nagy hangsúlyt fektet a különböző, egészségügyben tevékenykedő civil és szakmai szervezetek edukációs, rehabilitációs és érdekérvényesítő aktivitásának támogatására is. A Roche a beérkezett írásbeli kérések alapján mérlegeli a kérelmező egészségügyi szervezetek részére nyújtható támogatás lehetőségét és mértékét, és 30 napon belül választ ad.

Az egészségügyi szakemberek és az innovatív vállalatok, mint amilyen a Roche is, együttműködnek annak érdekében, hogy még jobban megérthessük a különböző betegségeket, valamint azért, hogy a betegek számára új gyógyszereket tudjunk kifejleszteni és biztosítani. Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó csoport esetében, az egészségügyi szervezetek és egészségügyi szakemberek munkájának és szakértelmének díjazása is helyénvaló.

A Roche tisztában van azzal, hogy mindkét oldalon felmerülhet az összeférhetetlenség kérdése, ezért támogatja az egyes egészségügyi szakembereknek vagy szervezeteknek (beleértve a kórházakat, klinikákat, egyetemeket és kutatási intézményeket) nyújtott juttatások közzétételét.

Az alábbi táblázatok a Roche által a magyarországi egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek számára nyújtott juttatások listáját tartalmazza a 2015., 2016. és 2017. naptári évre vonatkozóan az AIPM Transzparencia Kódex rendelkezéseinek megfelelően.

A Kódex-szel kapcsolatos további információ erre a linkre kattintva érhető el, a Roche által alkalmazott részletes módszertan pedig innen tölthető le. A Roche tanúsítványának másolata erre a linkre kattintva érhető el.

Utolsó frissítés dátuma: 2018. június 29.

  1. Székhely (Egészségügyi szolgáltató / szervezet) vagy praxis helye (Egészségügyi szakember)
  2. Pecsétszám / nyilvántartási szám (cégjegyzékszám, statisztikai számjel stb.) OPCIONÁLIS
  3. Egészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyútott adományok és támogatások (3.1.1.a pont)
  4. Rendezvényekhez nyújtott Juttatások (3.01.1.b & 3.01.2.a pont)
  5. Egészségügyi szolgáltatóval / szervezettel vagy Egészségügyi szolgáltató / szervezet által megbízott harmadik féllel Rendezvény szervezésére kötött támogatási szerződés
  6. Szolgáltatói és tanácsadói díjak (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)
  7. A szolgáltatási és tanácsadói szerződésben meghatározott járulékos költségek

A Kedvezményezettek részére nyújtott támogatások publikációjának célja, azon Egészségügyi szakemberek illetve Egészségügyi szolgáltatók részére nyújtott (pénzbeli vagy természetbeni) juttatások közzététele, akikkel cégünk együttműködik, illetve kapcsolatban áll, követve az Innovatív Gyógyszergyártókáltal elfogadott Transzparencia Kódex szerinti célkitűzéseket és rendelkezéseket. Az egyéni közzétételhez a Kedvezményezettek hozzájárulásukat adták, így ezzel a hozzájárulással cégünk eleget tud tenni a Kódexben foglalt előírásoknak.

Az adatok közzététele nem ad felhatalmazást a weboldal látogatói számára, hogy az Egészségügyi szakemberek, illetve Egészségügyi szolgáltatók adatait kezelje, vagy bármilyen módon feldolgozza.

A Közzététellel kapcsolatos további információkért, kérjük, olvassa el a weboldalunkon található Módszertani dokumentumunkat, mely részletesen leírja a közzététellel kapcsolatos juttatások tartalmát és hátterét.