A Roche tevékenységének gazdasági hatásai

2019-ben a Roche a magyarországi tevékenységével a magyar nemzeti össztermékhez (GDP) összesen mintegy 21 milliárd HUF bruttó hozzáadott értékkel (GVA*) járult hozzá. Ez a teljes magyar GDP körülbelül 0,04%-a, melyet a vállalat több mint 1000 alkalmazottal állít elő.

2019-ben magyarországi összes tevékenysége során a Roche 66%-os GVA arányt ért el. Ez 23% ponttal haladja meg a magyarországi gyógyszeripari szektor átlagát. Ez az érték rámutat a társaság belső hatékonyságának magas fokára és a cégen belüli magas szintű értékteremtésre.

A Roche Magyarország által előállított közvetlen bruttó hozzáadott érték hatása kifejezetten pozitív a nemzetgazdaságra.

Minden egyes forint GVA érték, melyet a Roche magyarországi tevékenységével előállít, további másfélszeres értékteremtést generál a magyar gazdaságban (a közvetett hatás 30%, az indukált hatás 20%).

A Roche Magyarországon 2019-ban 1027 embernek adott munkát, és tevékenységével közvetve további 500 munkahelyet, valamint indukáltan további újabb 500 munkahelyet teremtett a multiplikátor hatás eredményeként.

A korábbi évekhez hasonlóan cégünk bevételeinek jelentős részét forgatta vissza a magyar gazdaságba, 2019-ben a 74%-át.  2019-ben a Roche magyarországi tevékenysége az egészségügyi divíziókban kimagasló, 45%-os belső K+F intenzitási arányt** ért el. Ez messze meghaladja az EU által 2020-ra a nemzetgazdaságok számára kitűzött 3%-os célértéket, és jóval magasabb a magyarországi gyógyszeripar 15,3%-os arányánál is.

A Roche magyarországi K+F tevékenysége szintén a multiplikátor hatás révén 2019-ban további 1,5 milliárd HUF GVA formájában járult hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez. Ez más magyar vállalatok értékteremtésében jelenik meg.

 

*GVA: az egyedi vállalatok egyedi hozzájárulásai a nemzeti szintű GDP-hez (GVA: Gross Value Added). Az összes vállalat összes GVA-ja kiadja az ország GDP-jét.

**Belső K+F intenzitási arány: belső K+F ráfordítások összege osztva a cég egészségügyi szolgáltatásaihoz kapcsolódó teljes GVA-jával.

 

A teljes gazdasági hatás közvetlen, közvetett és indukált hatásból áll
A Roche mintegy 23 milliárd forinttal járult hozzá Magyarország GDP-jéhez 2018-ban