Transzparencia - Közösen az egészségügy fejlődéséért

 

Transzparencia

A Roche már hosszú évek óta működik együtt egészségügyi szakemberekkel és szervezetekkel, aminek eredményeképpen egyre több, fontos fejlesztés valósulhat meg a betegek érdekében. Továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy valamennyi partnerünkkel együttműködve innovatív gyógyszerekkel és diagnosztikai eljárásokkal adjunk választ a gyógyászat még nyitott kérdéseire.

Innováción alapuló biotechnológiai cégként elkötelezetten kutatjuk, fejlesztjük és gyártjuk a betegek számára jobb és hosszabb életet biztosító gyógyszereket és diagnosztikai módszereket. Annak érdekében, hogy ezek az orvostudományi vívmányok a betegekhez eljussanak, a kutatóink szorosan együttműködnek az egészségügyi szervezetekkel és szakemberekkel, hiszen a tudományos és orvosszakmai kooperáció az alapja a fejlesztésnek.

Ezen együttműködések a következő okok miatt elengedhetetlenek:

  1. Segítenek bennünket, hogy megismerjük a különböző betegségeket és a felmerülő orvosi igényeket.
  2. Hozzájárulnak egy adott megbetegedés egyes elemeit célzó, új kezelési lehetőségek kiértékeléséhez, és a felmerült klinikai igényekre választ adó kutatási programok kidolgozásához.
  3. Lehetővé teszik a számunkra, hogy lássuk a gyógyszereink helyét a kezelési folyamatban, és megértsük, hogy az orvosoknak milyen információra van szükségük ahhoz, hogy az adott betegnek legmegfelelőbb megoldást tudják kiválasztani.
  4. Fontos továbbképzések, tanfolyamok támogatásával segíthetjük az orvosokat, hogy ismereteik, készségeik naprakészek legyenek.

 

A Roche Magyarország Kft. elkötelezetten dolgozik azért, hogy minden magyar beteg hozzájuthasson a neki megfelelő terápiához a megfelelő időbenEnnek érdekében az általa nyújtott gyógyszerek és diagnosztikai eljárások mellett nagy hangsúlyt fektet a különböző, egészségügyben tevékenykedő civil és szakmai szervezetek edukációs, rehabilitációs és érdekérvényesítő aktivitásának támogatására is.
A Roche a beérkezett írásbeli kérések alapján mérlegeli a kérelmező egészségügyi szervezetek részére nyújtható támogatás lehetőségét és mértékét, és 30 napon belül választ ad.

Meggyőződésünk, hogy közösen többet tudunk elérni, és büszkék vagyunk arra, hogy az évek során az egészségügyi szervezetekkel és szakemberekkel való munkánk eredményeképpen milyen sok kiemelkedő technológia született a betegek érdekében.

Információk az AIPM Magatartási Kódex-szel kapcsolatban

Az AIPM Magatartási Kódex  egy olyan etikai kódex, amely megköveteli a tagvállalatoktól, így a Roche-tól is, hogy tegyék közzé az egészségügyi szakembereknek és egészségügyi szervezeteknek, akár pénzben, akár természetben nyújtott, egyes meghatározott juttatások részleteit.

Minden egyes vállalat közzétételi jelentése tartalmazza az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek számára egy adott naptári évben nyújtott egyes meghatározott juttatások összértékét, valamint a juttatások jogcímét. Az egészségügyi szakembereket és egészségügyi szervezeteket név szerint is jelöljük, amennyiben ehhez beleegyezésüket adták. Az alkalmazott módszertannal kapcsolatos további információt a következő útmutatóban talál: Hogyan alkalmazza a Roche az AIPM Magatartási Kódexet?

A Roche (Magyarország) Kft. első transzparencia jelentése 2016. júniusában jelent meg, és a 2015. évre vonatkozó adatokat tartalmazza.

 

A Roche által az egészségügyi szervezetek és egészségügyi szakemberek számára nyújtott juttatások listája

A Roche teljes mértékben támogatja az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a betegek, a média és egyéb érdekelt felek jobban megértsék a gyógyszeripar, valamint az egészségügyi szervezetek és egészségügyi szakemberek közötti kapcsolatot.

Az egészségügyi szakemberek és az innovatív vállalatok, mint amilyen a Roche is, együttműködnek annak érdekében, hogy még jobban megérthessük a különböző betegségeket, valamint azért, hogy a betegek számára új gyógyszereket tudjunk kifejleszteni és biztosítani.

Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó csoport esetében, az egészségügyi szervezetek és egészségügyi szakemberek munkájának és szakértelmének díjazása is helyénvaló.

A Roche tisztában van azzal, hogy mindkét oldalon felmerülhet az összeférhetetlenség kérdése, ezért támogatja az egyes egészségügyi szakembereknek vagy szervezeteknek (beleértve a kórházakat, klinikákat, egyetemeket és kutatási intézményeket) nyújtott juttatások közzétételét.

Az alábbi táblázatok a Roche által a magyarországi egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek számára nyújtott juttatások listáját tartalmazza a 2019., 2020. és 2021. naptári évre vonatkozóan a Transzparencia Kódex rendelkezéseinek megfelelően.


 


 

Roche Hungary - 2019 Date of publication: 29-06-2020 09:31
Reporting Currency:  HUF
Név Tevékenység végzésének helye (város) Tevékenység végzésének helye (ország) Székhely (Egészségügyi szolgáltató / szervezet) vagy praxis helye (Egészségügyi szakember) Adóazonosító Egészségügyiszolgáltatónak /szervezetnek nyútottadományok éstámogatások (3.01.1.a pont) Rendezvényekhez nyújtott Juttatások (3.1.1.b & 3.1.2.a pont) Szolgáltatói és tanácsadói díjak (3.1.1.c & 3.1.2.b pont) TOTAL
Optional
(3. pont) (3. pont) (3. pont) (3. pont) (3. pont) Egészségügyi szolgáltatóval / szervezettel vagy Egészségügyi szolgáltató / szervezet által megbízott harmadik féllel Rendezvény szervezésére kötött támogatási szerződés Regisztrációs díjak Utazási és szállás költségtérítés Díjak A szolgáltatási és tanácsadói szerződésben meghatározott járulékos költségek
Egészségügyi szakember NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)
Albert István Mátraháza Hungary Külterület, 3233, Mátraháza N/A N/A 0 86 228 0 0 86 228
Al-Farhat Yousuf Szekszárd Hungary Béri Balogh Á. u. 5-7., 7100, Szekszárd N/A N/A 190 287 574 592 0 0 764 879
Ambrus Adél Győr Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr N/A N/A 95 250 549 224 0 0 644 474
Árkosy Péter Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen N/A N/A 49 700 31 860 0 0 81 560
Baki Márta Budapest Hungary Albert Flórián út 5-7., 1097, Budapest N/A N/A 338 937 608 470 0 0 947 407
Balikó Zoltán Pécs Hungary Rákóczi út 2., 7623, Pécs N/A N/A 215 425 860 161 0 0 1 075 586
Bálint Adriána Győr Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr N/A N/A 103 250 40 592 0 0 143 842
Baranyai Fanni Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 417 400 747 581 0 0 1 164 981
Barna Tímea Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest N/A N/A 39 000 29 260 90 000 0 158 260
Bartha Lajos Budapest Hungary Üllői út 78/b, 1082, Budapest N/A N/A 0 125 625 0 0 125 625
Bartos Ágnes Budapest Hungary Uzsoki utca 29-41., 1145, Budapest N/A N/A 95 250 40 592 0 0 135 842
Battyáni Zita Kaposvár Hungary Tallián Gyula utca 20-32., 7400, Kaposvár N/A N/A 223 788 184 577 0 0 408 365
Böcskei Csaba Tatabánya Hungary Dózsa György út 77., 2800, Tatabánya N/A N/A 438 250 508 632 0 0 946 882
Boda Éva Kecskemét Hungary Nyíri út 38., 6000, Kecskemét N/A N/A 5 100 0 0 0 5 100
Bödör Csaba Budapest Hungary Üllői út 26., 1085, Budapest N/A N/A 0 0 1 200 000 0 1 200 000
Bogos Krisztina Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest N/A N/A 0 431 134 0 0 431 134
Burcsár Szilárd Szeged Hungary Kálvária sugárút 57., 6725, Szeged N/A N/A 0 0 168 540 0 168 540
Csada Edit Deszk Hungary Alkotmány utca 36., 6772, Deszk N/A N/A 0 391 484 875 000 0 1 266 484
Csejtei András Szombathely Hungary Markusovszky Lajos utca 5., 9700, Szombathely N/A N/A 128 500 602 550 150 000 0 881 050
Csernák Erzsébet Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 37 000 27 200 0 0 64 200
Csontos Diána Budapest Hungary Maglódi út 89-91., 1106, Budapest N/A N/A 59 690 47 550 0 0 107 240
Czirbesz Kata Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 872 600 0 0 0 872 600
Czirják László Pécs Hungary Akác utca 1., 7632, Pécs N/A N/A 0 666 290 0 0 666 290
Deli Anita Budapest Hungary Korányi Sándor utca 2/a, 1083, Budapest N/A N/A 0 30 800 0 0 30 800
Dohán Erzsébet Orsolya Budapest Hungary Gábor Áron utca 74-78., 1026, Budapest N/A N/A 0 0 100 000 0 100 000
Dósa Emese Eger Hungary Széchenyi István utca 27-29., 3300, Eger N/A N/A 0 0 70 224 0 70 224
Drajkó Veronika Budapest Hungary Uzsoki utca 29-41., 1145, Budapest N/A N/A 12 275 30 600 0 0 42 875
Fábián János Budapest Hungary Albert Flórián út 5-7., 1097, Budapest N/A N/A 211 350 644 346 0 0 855 696
Farczádi Enikő Budapest Hungary Bécsi út 132., 1032, Budapest N/A N/A 12 275 30 600 0 0 42 875
Felföldi Tamás Debrecen Hungary Móricz Zsigmond körút 22., 4032, Debrecen N/A N/A 47 000 37 600 0 0 84 600
Flórián Ágnes Miskolc Hungary Csabai kapu 42., 3529, Miskolc N/A N/A 264 500 762 490 0 0 1 026 990
Fodor Andrea Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen N/A N/A 0 220 727 0 0 220 727
Fodor Dávid Pécs Hungary Édesanyák útja 17., 7624, Pécs N/A N/A 95 250 40 592 0 0 135 842
Fricska- Nagy Zsanett Szeged Hungary Semmelweis utca 6., 6725, Szeged N/A N/A 5 000 0 0 0 5 000
Ganofszky Erna Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 438 250 121 800 0 0 560 050
Garami Zsuzsanna Budapest Hungary Róbert Károly körút 44., 1134, Budapest N/A N/A 131 460 107 958 0 0 239 418
Gáti Tamás Budapest Hungary Árpád fejedelem útja 7., 1023, Budapest N/A N/A 264 500 668 990 150 000 0 1 083 490
Géczi Lajos Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 0 674 080 0 0 674 080
Gurbity Pálfi Tímea Szeged Hungary Semmelweis utca 6., 6720, Szeged N/A N/A 299 000 686 535 150 000 0 1 135 535
Hamed Aryan Győr Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr N/A N/A 211 350 673 596 0 0 884 946
Hemelein Rita Adrienn Szeged Hungary Kálvária sugárút 57., 6725, Szeged N/A N/A 307 000 785 575 0 0 1 092 575
Hódi Veronika Dóra Szombathely Hungary Markusovszky Lajos utca 5., 9700, Szombathely N/A N/A 0 508 632 0 0 508 632
Hódos Adrienn Budapest Hungary Róbert Károly körút 44., 1134, Budapest N/A N/A 131 460 107 958 0 0 239 418
Holhós Nóra Budapest Hungary Templom tér 6., 1191, Budapest N/A N/A 0 0 140 449 0 140 449
Horváth Orsolya Kára Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 8 000 508 632 0 0 516 632
Illésy Lóránt Debrecen Hungary Móricz Zsigmond körút 22., 4032, Debrecen N/A N/A 47 000 37 600 0 0 84 600
Juhász István Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen N/A N/A 597 137 795 935 0 0 1 393 072
Kajtárné Papp Emőke Pécs Hungary Édesanyák útja 17., 7624, Pécs N/A N/A 95 250 40 592 0 0 135 842
Kempler Miklós Soma Budapest Hungary Kútvölgyi út 4., 1125, Budapest N/A N/A 5 100 53 000 0 0 58 100
Kiss Edina Budapest Hungary Podmaniczky utca 109-111., 1062, Budapest N/A N/A 309 000 212 382 0 0 521 382
Kóczián Katalin Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 167 765 0 0 0 167 765
Könnyid Mária Farkasgyepű Hungary HRSZ: 049/2, 8582, Farkasgyepű N/A N/A 0 0 100 000 0 100 000
Konyhás Nóra Miskolc Hungary Szentpéteri kapu 72-76., 3526, Miskolc N/A N/A 0 44 450 0 0 44 450
Kósa Jánosné Budapest Hungary Árpád fejedelem útja 7., 1023, Budapest N/A N/A 0 0 50 000 0 50 000
Kovács Andrea Miskolc Hungary Szentpéteri kapu 72-76., 3526, Miskolc N/A N/A 0 44 450 0 0 44 450
Kránitz Noémi Győr Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr N/A N/A 28 000 54 400 0 0 82 400
Kubiczki-Nagy Éva Miskolc Hungary Szentpéteri kapu 72-76., 3526, Miskolc N/A N/A 0 0 112 358 0 112 358
Kulka Janina Budapest Hungary Üllői út 93., 1091, Budapest N/A N/A 0 0 200 000 0 200 000
Kun Andrea Szolnok Hungary Tószegi út 21., 5000, Szolnok N/A N/A 12 275 30 600 0 0 42 875
Lahm Erika Budapest Hungary Podmaniczky utca 109-111., 1062, Budapest N/A N/A 15 533 0 0 0 15 533
Lakatos Gábor Budapest Hungary Albert Flórián út 5-7., 1097, Budapest N/A N/A 0 0 150 000 0 150 000
Lőbl Tibor Budapest Hungary Péterfy Sándor utca 8-20., 1076, Budapest N/A N/A 49 700 0 0 0 49 700
Losonczy György Budapest Hungary Tömő utca 25-29., 1083, Budapest N/A N/A 289 237 293 333 0 0 582 570
Lukács Gábor Kaposvár Hungary Tallián Gyula utca 20-32., 7400, Kaposvár N/A N/A 198 288 287 268 100 000 0 585 556
Magyar Zsuzsa Nyíregyháza Hungary Szent István utca 68., 4400, Nyíregyháza N/A N/A 302 400 454 456 0 0 756 856
Marázi László Miskolc Hungary Szentpéteri kapu 72-76., 3526, Miskolc N/A N/A 95 250 40 592 0 0 135 842
Markóczy Zsolt Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest N/A N/A 0 508 632 0 0 508 632
Mike Andrea Győr Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr N/A N/A 302 400 454 456 0 0 756 856
Moldvay Judit Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest N/A N/A 0 172 542 0 0 172 542
Molnár Zsuzsanna Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 0 67 300 0 0 67 300
Morócz Éva Törökbálint Hungary Munkácsy Mihály utca 70., 2045, Törökbálint N/A N/A 49 700 118 087 0 0 167 787
Mosdósi Bernadett Pécs Hungary Nyár u. 8., 7624, Pécs N/A N/A 0 0 100 000 0 100 000
Nagy Ágnes Pécs Hungary Ifjúság útja 13., 7624, Pécs N/A N/A 131 460 300 742 0 0 432 202
Németh Zsuzsanna Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 0 86 227 0 0 86 227
Nógrádi Noémi Győr Hungary Híd utca 2., 9025, Győr N/A N/A 55 200 53 400 0 0 108 600
Ostoros Gyula Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest N/A N/A 0 458 674 0 0 458 674
Padányi Péter András Budapest Hungary Tömő utca 25-29., 1083, Budapest N/A N/A 5 100 53 000 0 0 58 100
Pammer Judit Pécs Hungary Ifjúság út 13., 7624, Pécs N/A N/A 211 350 610 746 0 0 822 096
Pánczél Gitta Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 0 225 775 0 0 225 775
Papp Eszter Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 237 045 158 970 0 0 396 015
Pásztor Gyula Szeged Hungary Dugonics tér 13., 6720, Szeged N/A N/A 0 0 150 000 0 150 000
Pető Mónika Budapest Hungary Albert Flórián út 5-7., 1097, Budapest N/A N/A 299 000 96 231 0 0 395 231
Petrányi Ágota Budapest Hungary Tömő utca 25-29., 1083, Budapest N/A N/A 0 0 150 000 0 150 000
Pikó Béla Gyula Hungary Semmelweis utca 1., 5700, Gyula N/A N/A 0 0 300 000 0 300 000
Pintér Tamás Győr Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr N/A N/A 56 700 410 210 0 0 466 910
Prohászka Zoltán Budapest Hungary Kútvölgyi út 4., 1125, Budapest N/A N/A 0 0 500 000 0 500 000
P. Szabó Réka Debrecen Hungary Móricz Zsigmond körút 22., 4032, Debrecen N/A N/A 47 000 37 600 0 0 84 600
Rácz Lilla Debrecen Hungary Móricz Zsigmond út 22., 4032, Debrecen N/A N/A 227 800 445 086 0 0 672 886
Ráthonyi Emese Borbála Székesfehérvár Hungary Seregélyesi út 3., Székesfehérvár 49 700 31 860 0 0 81 560
Robotka Zsófia Miskolc Hungary Csabai kapu 9-11., 3529, Miskolc N/A N/A 0 0 140 449 0 140 449
Román Károlyné Miskolc Hungary Csabai kapu 42., 3529, Miskolc N/A N/A 0 0 140 448 0 140 448
Rosta András Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 299 000 633 005 0 0 932 005
Ruzsa Ágnes Budapest Hungary Bécsi út 132., 1032, Budapest N/A N/A 289 237 1 144 006 0 0 1 433 243
Sandi Dániel Szeged Hungary Semmelweis utca 6., 6725, Szeged N/A N/A 227 800 168 257 0 0 396 057
Schneider Tamás Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 29 000 46 200 0 0 75 200
Sikter Márta Budapest Hungary Podmaniczky utca 109-111., 1062, Budapest N/A N/A 49 700 31 860 0 0 81 560
Sipőcz István Győr Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr N/A N/A 0 163 727 0 0 163 727
Smuk Gábor Pécs Hungary Szigeti út 12., 7624, Pécs N/A N/A 0 193 137 140 449 0 333 586
Stefanits Klára Pécs Hungary Édesanyák útja 17., 7624, Pécs N/A N/A 12 275 30 600 0 0 42 875
Szabó Hajnalka Székesfehérvár Hungary Seregélyesi út 3., 8000, Székesfehérvár N/A N/A 0 30 800 0 0 30 800
Szalai Zsuzsanna Győr Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr N/A N/A 0 0 150 000 0 150 000
Szaleczky Erika Ágota Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 0 0 168 540 0 168 540
Szamosfalvi Laura Budapest Hungary Péterfy Sándor utca 8-20., 1076, Budapest N/A N/A 0 0 210 674 0 210 674
Szász Zoltán Győr Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr N/A N/A 0 379 481 0 0 379 481
Szekanecz Zoltán ifj. Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen N/A N/A 264 500 638 990 350 000 0 1 253 490
Szentesi Anikó Judit Budapest Hungary Podmaniczky utca 109-111., 1062, Budapest N/A N/A 0 508 632 0 0 508 632
Szilágyi Anna Székesfehérvár Hungary Seregélyesi út 3., 8000, Székesfehérvár N/A N/A 0 39 915 0 0 39 915
Szöllősi Regő Budapest Hungary Albert Flórián út 5-7., 1097, Budapest N/A N/A 5 100 53 000 0 0 58 100
Tolvaj Balázs Szombathely Hungary Markusovszky Lajos utca 5., 9700, Szombathely N/A N/A 0 39 914 0 0 39 914
Torgyik Pál Budapest Hungary Tömő utca 25-29., 1083, Budapest N/A N/A 49 700 31 860 0 0 81 560
Török Miklós Debrecen Hungary Bartók Béla út 2-26., 4043, Debrecen N/A N/A 0 19 896 0 0 19 896
Tóth Erika Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 312 390 150 350 840 000 0 1 302 740
Tóth László Debrecen Hungary Nagyerdei krt. 98., 4032, Debrecen N/A N/A 0 0 140 449 0 140 449
Trauninger Anita Pécs Hungary Rét utca 2., 7623, Pécs N/A N/A 0 0 140 449 0 140 449
Udvarhelyi Nóra Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest N/A N/A 0 0 150 000 0 150 000
Uhercsák Gabriella Szeged Hungary Korányi fasor 12., 6720, Szeged N/A N/A 0 112 078 0 0 112 078
Uhlyarik Andrea Tatabánya Hungary Dózsa György út 77., 2800, Tatabánya N/A N/A 49 700 118 088 0 0 167 788
Urbán László Mátraháza Hungary Külterület, 3233, Mátraháza N/A N/A 313 900 1 001 235 0 0 1 315 135
Végh Gabriella Szombathely Hungary Markusovszky Lajos utca 5., 9700, Szombathely N/A N/A 0 0 100 000 0 100 000
Végh Judit Budapest Hungary Frankel L. u. 38-40., 1027, Budapest N/A N/A 42 500 53 400 0 0 95 900
Veréb Blanka Gyula Hungary Semmelweis utca 1., 5700, Gyula N/A N/A 12 275 30 600 150 000 0 192 875
Vida Zsuzsanna Tatabánya Hungary Dózsa György út 77., 2800, Tatabánya N/A N/A 0 0 150 000 0 150 000
Egészségügyi szakember EGYÉB, A FENTIEKHEZ NEM SOROLHATÓ - amennyiben az információ egyéni közzétételének jogi akadálya van
A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont N/A N/A 21 822 306 66 201 211 19 007 917 329 511 107 360 945
Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont N/A N/A 137 174 77 1 389
Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes Kedvezményezett viszonylatában N/A N/A 65,86% 65,41% 68,14% 100,00% N/A
Egészségügyi szolgáltató / szervezet NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)
A LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA KORSZERŰSÍTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Debrecen Hungary Nagyerdei krt. 98. 300 000 0 0 0 0 300 000
ALLERG BT Budapest Hungary ZÓLYOMI ÚT 5., 1118, Budapest 0 0 0 0 180 000 0 180 000
ArsNet Bt. Budapest Hungary Egressy út 10. 2. em. 1., 1149, Budapest 0 0 0 0 150 000 0 150 000
A Szegedi Reumatológiai Tanszékért Alapítvány Szeged Hungary Dáni u. 12 IV/11 1 050 000 0 0 0 0 1 050 000
AXON KFT. Kecskemét Hungary Bem u. 22., 6000, Kecskemét 0 0 0 0 400 000 0 400 000
Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Hungary Nyíri út 38., 6000, Kecskemét 1 381 900 0 0 0 0 0 1 381 900
Bánkuti Bt. Budapest Hungary Izabella u. 50., 1064, Budapest 0 0 0 0 140 000 0 140 000
BOGMED BT Budakeszi Hungary Reviczky utca 6., 2092, Budakeszi 0 0 0 0 400 000 0 400 000
CAPRICORNUS Mentálhigiénés Budapest Hungary Orsó u. 45/A, 1026, Budapest 0 0 0 0 450 000 0 450 000
DERKO. HU Kft. Miskolc Hungary Derkovits út 5., 3529, Miskolc 0 0 0 0 230 000 0 230 000
DR.OROSZ RITA REUMATOLOGIAI BT Bajna Hungary Orhegyalja út 1., 2525, Bajna 0 0 0 0 150 000 0 150 000
DR.U.H.MED BT Debrecen Hungary Poroszlay utca 54. 2. em. 9., 4032, Debrecen 0 0 0 0 140 000 0 140 000
Egri Reumatológiai Alapítvány Eger Hungary Fürdő u. 4, 3300, Eger 0 0 0 0 300 000 0 300 000
"HEMADENT" Gyógyászati és Szolgáltató Bt Kaposvár Hungary Hevesi György utca 8., 7400, Kaposvár 0 0 0 0 300 000 0 300 000
HEMOFT Bt. Pécs Hungary György utca 9., 7625, Pécs 0 0 0 0 100 000 0 100 000
Hetényi Géza Kórház-Rendelőint. Szolnok Hungary Tószegi út 21., 5000, Szolnok 235 310 0 0 0 0 0 235 310
"Ideggyógyászat jövőjéért" Alapítvány Budapest Hungary Balassa utca 6., 1083, Budapest 500 000 0 0 0 0 0 500 000
Immunoinvest Kft. Pécs Hungary Gólya dűlő 39., 7635, Pécs 0 0 0 0 150 000 0 150 000
JICSE Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Debrecen Hungary Böszörményi út 68/C  I/6, 4032, Debrecen 0 0 0 0 150 000 0 150 000
JÖVŐ PATHOLÓGIÁJA ALAPÍTVÁNY Budapest Hungary ÜLLŐI ÚT 93. 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
Király Orvosi Kft. Szombathely Hungary Semmelweis u 2., 9700, Szombathely 0 0 0 0 150 000 0 150 000
KISS-MAKAY KFT Debrecen Hungary LÓNYAY U.10., 4030, Debrecen 0 0 0 0 350 000 0 350 000
Kováts Ferenc Alapítvány Budapest Hungary Diósárok u. 1/C 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
KULLMANN DOKI Bt. Budapest Hungary Apáczai Csere János u 1. 3. em. 29., 1052, Budapest 0 0 0 0 150 000 0 150 000
Lasza Team Bt. Szeged Hungary Tarló u. 8., 6725, Szeged 0 0 0 0 100 000 0 100 000
Magyar Klinikai Onkológiai Társaság Budapest Hungary Albert Flórián út 5-7., 1097, Budapest 0 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000
Magyar Neuroimmunológiai Társaság Szeged Hungary Szende Béla utca 9. II/8 136 371 0 0 0 0 136 371
MAGYAR PULMONOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY Törökbálint Hungary Munkácsy Mihály út 70., Törökbálint 0 0 0 0 200 000
Magyar Reumatológiai Szakdolg. Egye Budapest Hungary Ürömi u. 56., 1023, Budapest 1 100 000 0 0 0 0 0 1 100 000
Magyar Reumatológusok Egyesülete Budapest Hungary Ürömi u.56., 1023, Budapest 1 100 000 0 0 0 0 0 1 100 000
Magyar Transzplantációs Társaság Budapest Hungary Baross u. 25, 1082, Budapest 500 000 0 0 0 0 0 500 000
Magyar Tüdőgyógyász Társaság Budapest Hungary Frankel Leó u 88. II/9., 1023, Budapest 3 500 000 1 500 000 0 0 0 0 5 000 000
MARKÓCZY & SZÉP EGÉSZSÉGÜGYI Budapest Hungary PINCESZER U.11/a, 1028, Budapest 0 0 0 0 250 000 0 250 000
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely Hungary Markusovszky Lajos u. 5. 2 829 913 0 0 0 0 0 2 829 913
Mályvavirág Alapítvány Köröstarcsa Hungary Tavasz u. 12. 0 0 0 0 500 000
MEDICOART Bt. Debrecen Hungary Tessedik S. utca 4. 0 0 250 000 0 250 000
MEDOC 2000 BT Debrecen Hungary FÁY U.27., 4027, Debrecen 0 0 0 0 420 000 0 420 000
Naharis Research Bt. Ebes Hungary Kossuth u. 98., 4211, Ebes 0 0 0 0 120 000 0 120 000
NAVONKOL Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest Hungary Gizella u. 28/b, 1143, Budapest 0 0 0 0 600 000 0 600 000
Nemfáj Bt. Szeged Hungary Dáni J. u. 12., 6722, Szeged 0 0 0 0 350 000 0 350 000
NOVAGEN Szolgáltató Betéti Társaság Pécs Hungary Angster József u. 19, 7624, Pécs 0 0 0 0 330 000 0 330 000
ONCODATA Egészségügyi Betéti Társaság Győr Hungary BÜKK U.5., 9025, Győr 0 0 0 0 250 000 0 250 000
ONKOMED TEAM KFT Debrecen Hungary Vasvári Pál u. 30., 4028, Debrecen 0 0 0 0 180 000 0 180 000
Országos Mentöszolgálat Alapítvány Budapest Hungary Királyhágó u. 70., 1182, Budapest 2 000 000 0 0 0 0 0 2 000 000
Országos Onkológiai Intézet Budapest Hungary Ráth György utca 7-9. 0 0 0 0 12 763 838
OSTO-MED Egészségügyi és Budakeszi Hungary Rákóczi utca 13., 2092, Budakeszi 0 0 0 0 450 000 0 450 000
PANAKEA 2001 Egészségügyi Szolgáltató Bt Szeged Hungary Petőfi Sándor sugárút 39., 6722, Szeged 0 0 0 0 330 000 0 330 000
PATELLA 2001 BT Eger Hungary ALMÁSI P.U.31., 3300, Eger 0 0 0 0 170 000 0 170 000
Private Practice | Budapest Retina Intézet Budapest Hungary Váci út 76., 1133, Budapest 0 0 0 0 398 614 0 398 614
Private Practice | ESZANTA Kft. Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98, 4032, Debrecen 0 0 0 0 200 000 0 200 000
PRO-COM XXI Bt. Szeged Hungary Szende Béla u. 9. 2. em. 8., 6724, Szeged 0 0 0 0 350 000 0 350 000
PTE ÁOK Neurológiai Klinika Pécs Hungary Rét utca 2. 488 950 0 0 0 0 488 950
PULMO'2003 BT. Pápa Hungary CINCA SOR 2. I/1., 8500, Pápa 0 0 0 0 200 000 0 200 000
PULMO BIO TECH KFT Debrecen Hungary SZIKES U 13/A 150 000 150 000
PULMO-PREVENT Budapest Hungary Kanizsai u. 2., 1114, Budapest 0 0 0 0 80 000 0 80 000
"Régió-10" Kft. Kelebia Hungary Kossuth utca 68/A, 6423, Kelebia 0 0 0 222 000 2 575 000 0 2 797 000
Reuma-Derm Bt Kecskemét Hungary Pásthy K.u.6., 6000, Kecskemét 0 0 0 0 300 000 0 300 000
REUMA-FARM Bt Üröm Hungary József nádor utca 28. A. ép., 2096, Üröm 0 0 0 0 150 000 0 150 000
SpringMed Kiadó Kft. Budapest Hungary Iskola u. 6., 1011, Budapest 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Hungary Füleki út 54-56., 3100, Salgótarján 117 655 0 0 0 0 0 117 655
Szent Margit Kórház Budapest Hungary Bécsi út 132., 1032, Budapest 235 310 0 0 0 0 0 235 310
SZTE - ÁOK - Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szeged Hungary Kálvária sugárút 57., 6725, Szeged 4 843 600 0 0 0 0 0 4 843 600
Transplantációs és Sebészeti Klinika Alapítvány Budapest Hungary FŐVÁM TÉR 2-3. 500 000 0 0 0 0 500 000
TÜCSÖK 2001 BT Budapest Hungary ISKOLA U 38-42., 1011, Budapest 0 0 0 0 150 000 0 150 000
TÜDŐGYÓGYÁSZATÉRT ALAPÍTVÁNY Budapest Hungary Pihenő u. 1. 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
UROFLOW Bt. Debrecen Hungary Hatvani I u 25. b. ép. 2. em. 9., 4032, Debrecen 0 0 0 0 140 000 0 140 000
Uzsoki utcai Kórház Budapest Hungary Uzsoki utca 29-41., 1145, Budapest 352 965 0 0 0 0 0 352 965
VADLER SOFT Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Budapest Hungary Benedek Elek u. 12, 1033, Budapest 0 0 0 0 100 000 0 100 000
Egészségügyi szolgáltató / szervezet EGYÉB, A FENTIEKHEZ NEM SOROLHATÓ - amennyiben az információ egyéni közzétételének jogi akadálya van
A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont 32 060 828 2 340 000 166 840 22 685 900 29 256 191 0 86 509 759
Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 11 4 2 1 102 0 122
Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes Kedvezményezett viszonylatában - 3.2. pont 30,55% 66,67% 100,00% 50,00% 70,34% 0,00% N/A
Kutatás-fejlesztés
Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások - 3.4 pont és 1.sz Melléklet 931 221 328 1 226 193 793


 

"A" függelék - Standardizált közzétételi minta Közzététel dátuma: 2021. június 28.
Roche Magyarország - 2020
Közzététel devizaneme: HUF

Név Székhely (Egészségügyi szolgáltató / szervezet) vagy praxis helye (Egészségügyi szakember) Tevékenység végzésének helye (ország szerint) Tevékenység végzésének címe Pecsétszám / nyilvántartási szám (cégjegyzékszám; statisztikai számjel stb.) OPCIONÁLIS Egészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott adományok és támogatások Rendezvényhez nyújtott Juttatások Szolgáltatói és tanácsadói díjak
Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi szolgáltatóval / szervezettel vagy Egészségügyi szolgáltató / szervezet által megbízott harmadik féllel Rendezvény szervezésére kötött támogatási szerződés Regisztrációs díjak Utazási és szállás költségtérítés Díjak A szolgáltatási és tanácsadói szerződésben meghatározott járulékos költségek

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberként (minden tárgyévi, egy Egészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)
Egészségügyi szakember Albert István Mátraháza Hungary Külterület, 3233, Mátraháza
N/A N/A 7,430 0 0 0

Al-Farhat Yousuf Szekszárd Hungary Béri Balogh Á. u. 5-7., 7100, Szekszárd
N/A N/A 7,430 0 0 0

Árkosy Péter Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 61,356 0 0 0

Babicz István Tamás Nyíregyháza Hungary Szent István utca 68., 4400, Nyíregyháza
N/A N/A 39,400 0 0 0

Bajcsay András Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 50,800 0 0 0

Bajusz Éva Debrecen Hungary Bartók Béla út 2-26., 4043, Debrecen
N/A N/A 61,356 0 0 0

Balikó Zoltán Pécs Hungary Rákóczi út 2., 7623, Pécs
N/A N/A 14,430 158,650 0 0

Bartkó Petra Törökbálint Hungary Munkácsy Mihály utca 70., 2045, Törökbálint
N/A N/A 116,813 0 0 0

Bense Erzsébet Debrecen Hungary Bartók Béla út 2-26., 4043, Debrecen
N/A N/A 0 0 100,000 0

Bocskai Márta Szeged Hungary Kálvária sugárút 57., 6725, Szeged
N/A N/A 78,318 0 0 0

Böcskei Csaba Tatabánya Hungary Dózsa György út 77., 2800, Tatabánya
N/A N/A 115,770 366,022 120,000 0

Boda Éva Kecskemét Hungary Nyíri út 38., 6000, Kecskemét
N/A N/A 61,356 0 0 0

Bodai Emese Szolnok Hungary Tószegi út 21., 5000, Szolnok
N/A N/A 215,000 0 0 0

Bödör Csaba Budapest Hungary Üllői út 26., 1085, Budapest
N/A N/A 0 0 986,200 0

Bogos Krisztina Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest
N/A N/A 67,430 158,650 325,000 0

Bokor Anita Szombathely Hungary Markusovszky Lajos utca 5., 9700, Szombathely
N/A N/A 100,125 110,138 0 0

Boross Gábor Kecskemét Hungary Balaton utca 17., 6000, Kecskemét
N/A N/A 50,800 100,772 0 0

Buzás-Kiss Mónika Szeged Hungary Korányi fasor 6., 6720, Szeged
N/A N/A 15,000 28,000 0 0

Csada Edit Deszk Hungary Alkotmány utca 36., 6772, Deszk
N/A N/A 161,930 0 610,000 0

Csánky Eszter Miskolc Hungary Csabai kapu 9-11., 3529, Miskolc
N/A N/A 7,430 0 0 0

Csányi Ildikó Szeged Hungary Korányi fasor 6., 6720, Szeged
N/A N/A 15,000 28,000 0 0

Csaplár Ildikó Győr Hungary Híd utca 2., 9025, Győr
N/A N/A 0 10,000 0 0

Csejtei András Szombathely Hungary Markusovszky Lajos utca 5., 9700, Szombathely
N/A N/A 7,430 0 0 0

Csontos Júlia Diána Budapest Hungary Maglódi út 89-91., 1106, Budapest
N/A N/A 100,330 0 0 0

Czibula Eszter Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest
N/A N/A 116,813 0 280,898 0

Farczádi Enikő Budapest Hungary Bécsi út 132., 1032, Budapest
N/A N/A 60,000 0 0 0

Fodor Andrea Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 208,055 231,638 0 0

Fülöp Andrea Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest
N/A N/A 124,243 0 0 0

Ganofszky Erna Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 61,356 363,022 0 0

Gáspár Eszter Törökbálint Hungary Munkácsy Mihály utca 70., 2045, Törökbálint
N/A N/A 116,813 0 0 0

Gergely-Farnos Erzsébet Törökbálint Hungary Munkácsy Mihály utca 70., 2045, Törökbálint
N/A N/A 102,630 158,650 0 0

Gurbity Pálfi Tímea Szeged Hungary Semmelweis utca 6., 6720, Szeged
N/A N/A 0 0 150,000 0

Haller István Budapest Hungary Bécsi út 132., 1032, Budapest
N/A N/A 60,000 0 0 0

Hécz Réka Törökbálint Hungary Munkácsy Mihály utca 70., 2045, Törökbálint
N/A N/A 0 0 171,797 0

Horváth Magdolna Mátraháza Hungary Külterület, 3233, Mátraháza
N/A N/A 100,125 110,138 0 0

Horváth Orsolya Kára Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 0 0 235,000 0

Horváth-Pacsirta Krisztina Kaposvár Hungary Tallián Gyula utca 20-32., 7400, Kaposvár
N/A N/A 61,356 0 0 0

Juhász Balázs Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 44,450 106,200 0 0

Juhász István Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 108,340 3,000 0 0

Kádár Gabriella Szeged Hungary Kálvária sugárút 57., 6725, Szeged
N/A N/A 35,953 0 0 0

Király Zsolt Levente Farkasgyepű Hungary HRSZ: 049/2, 8582, Farkasgyepű
N/A N/A 67,430 0 0 0

Kiss Edina Budapest Hungary Podmaniczky utca 109-111., 1062, Budapest
N/A N/A 75,356 0 0 0

Kiss Katalin Győr Hungary Híd utca 2., 9025, Győr
N/A N/A 0 10,000 0 0

Kocsis Judit Kecskemét Hungary Nyíri út 38., 6000, Kecskemét
N/A N/A 245,206 0 0 0

Kóczián Katalin Mária Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 0 16,000 0 0

Kósa Judit Erzsébet Budapest Hungary Maglódi út 89-91., 1106, Budapest
N/A N/A 60,000 0 0 0

Kovács Árpád Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 50,800 106,200 0 0

Kumánovics Gábor Pécs Hungary Akác utca 1., 7632, Pécs
N/A N/A 78,318 0 250,000 0

Lahm Erika Budapest Hungary Podmaniczky utca 109-111., 1062, Budapest
N/A N/A 39,400 0 0 0

Lieber Attila Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 7,430 0 100,000 0

Losonczy György Budapest Hungary Tömő utca 25-29., 1083, Budapest
N/A N/A 45,930 0 0 0

Lovas Tímea Törökbálint Hungary Munkácsy Mihály utca 70., 2045, Törökbálint
N/A N/A 133,500 0 0 0

Lukács Gábor Kaposvár Hungary Tallián Gyula utca 20-32., 7400, Kaposvár
N/A N/A 61,356 0 20,000 0

Magyari Ferenc Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 215,000 0 0 0

Magyar Zsuzsa Nyíregyháza Hungary Szent István utca 68., 4400, Nyíregyháza
N/A N/A 14,000 5,006 0 0

Maráz Anikó Szeged Hungary Korányi fasor 12., 6720, Szeged
N/A N/A 39,400 0 0 0

Markóczy Zsolt Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest
N/A N/A 7,430 0 0 0

Martin Tamás Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 61,356 0 0 0

Mátyás Klotild Eger Hungary Knézich Károly utca 1., 3300, Eger
N/A N/A 0 0 100,000 0

Mike Andrea Tatabánya Hungary Dózsa György út 77., 2800, Tatabánya
N/A N/A 14,000 5,006 0 0

Moldvay Judit Mária Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest
N/A N/A 184,243 0 0 0

Morócz Éva Törökbálint Hungary Munkácsy Mihály utca 70., 2045, Törökbálint
N/A N/A 161,930 0 0 0

Nagy Tünde Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 288,000 0 0 0

Nagy Zsolt Budapest Hungary Korányi Sándor utca 2/a., 1083, Budapest
N/A N/A 67,159 257,423 0 0

Németh Alena Székesfehérvár Hungary Seregélyesi út 3., 8000, Székesfehérvár
N/A N/A 61,356 0 0 0

Nógrádi Noémi Győr Hungary Híd utca 2., 9025, Győr
N/A N/A 0 10,000 0 0

Orosi Norbert Gyula Hungary Semmelweis utca 1., 5700, Gyula
N/A N/A 43,000 0 0 0

Ostoros Gyula Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest
N/A N/A 7,430 0 0 0

Osváth Márta Tatabánya Hungary Dózsa György út 77., 2800, Tatabánya
N/A N/A 0 203,772 0 0

Padányi Péter András Budapest Hungary Tömő utca 25-29., 1083, Budapest
N/A N/A 61,356 0 495,644 0

Pammer Judit Éva Pécs Hungary Ifjúság út 13., 7624, Pécs
N/A N/A 104,015 0 0 0

Pánczél Gyula Ferenc Kistarcsa Hungary Semmelweis tér 1., 2143, Kistarcsa
N/A N/A 0 5,006 0 0

Papp Eszter Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 0 16,000 0 0

Paróczai Dóra Deszk Hungary Alkotmány utca 36., 6772, Deszk
N/A N/A 100,125 110,138 0 0

Patakiné Farkas Judit Deszk Hungary Alkotmány utca 36., 6772, Deszk
N/A N/A 100,330 0 0 0

Patyánik Mihály Budapest Hungary Uzsoki utca 29-41., 1145, Budapest
N/A N/A 60,000 0 0 0

Péter Etelka Cegléd Hungary Törteli út 1-3., 2700, Cegléd
N/A N/A 60,000 0 0 0

Pikó Béla Gyula Hungary Semmelweis utca 1., 5700, Gyula
N/A N/A 7,430 0 0 0

Pintér Tamás Győr Hungary Zrínyi utca 13., 9024, Győr
N/A N/A 0 568,346 0 0

Rajda Cecília Szeged Hungary Semmelweis utca 6., 6725, Szeged
N/A N/A 7,000 163,976 260,231 0

Rubovszky Gábor László Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 68,786 0 0 0

Ruzsa Ágnes Budapest Hungary Bécsi út 132., 1032, Budapest
N/A N/A 60,000 0 0 0

Salamon Andrea Zalaegerszeg Hungary Zrínyi Miklós utca 1., 8900, Zalaegerszeg
N/A N/A 0 199,122 0 0

Sandi Dániel Szeged Hungary Semmelweis utca 6., 6725, Szeged
N/A N/A 0 0 100,000 0

Sáró Enikő Budapest Hungary Nagyvárad tér 1., 1097, Budapest
N/A N/A 0 0 100,000 0

Sebő Éva Debrecen Hungary Bartók Béla út 2-26., 4043, Debrecen
N/A N/A 61,356 0 0 0

Sikter Márta Budapest Hungary Podmaniczky utca 109-111., 1062, Budapest
N/A N/A 61,356 0 0 0

Sipőcz István Győr Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr
N/A N/A 108,340 3,000 0 0

Solymosi Tibor Zoltán Miskolc Hungary Szentpéteri kapu 72-76., 3526, Miskolc
N/A N/A 110,800 106,200 0 0

Sótér Szabolcs Budapest Hungary Pihenő út 1., 1121, Budapest
N/A N/A 60,000 0 0 0

Stefanits Klára Pécs Hungary Édesanyák útja 17., 7624, Pécs
N/A N/A 0 152,400 0 0

Szalai Zsuzsanna Gyor Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Gyor
N/A N/A 7,430 0 0 0

Szalay Krisztina Eger Hungary Fürdő utca 2-4., 3300, Eger
N/A N/A 35,953 0 0 0

Szaleczky Erika Ágota Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 61,015 0 0 0

Szántó István Székesfehérvár Hungary Seregélyesi út 3., 8000, Székesfehérvár
N/A N/A 61,356 0 0 0

Szász Zoltán Győr Hungary Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr
N/A N/A 107,555 110,138 0 0

Szekanecz Zoltán ifj. Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 0 0 490,000 0

Szombath Gergely Budapest Hungary Szentkirályi utca 46., 1088, Budapest
N/A N/A 0 313,811 0 0

Szűcs Gabriella Debrecen Hungary Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 78,318 0 0 0

Tegze Bálint Budapest Hungary Szentkirályi utca 46., 1088, Budapest
N/A N/A 60,000 0 0 0

Török Zsófia Laura Pécs Hungary Rákóczi út 2., 7623, Pécs
N/A N/A 100,125 110,138 0 0

Tóth Erika Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 7,430 0 730,000 0

Trencsányi Attila Kecskemét Hungary Nyíri út 38., 6000, Kecskemét
N/A N/A 50,800 100,772 0 0

Uhercsák Gabriella Szeged Hungary Korányi fasor 12., 6720, Szeged
N/A N/A 60,000 0 0 0

Uhlyarik Andrea Tatabánya Hungary Dózsa György út 77., 2800, Tatabánya
N/A N/A 39,400 0 0 0

Urbán László Mátraháza Hungary Külterület, 3233, Mátraháza
N/A N/A 7,430 0 0 0

Vámos Melinda Budapest Hungary Tömő utca 25-29., 1083, Budapest
N/A N/A 40,500 0 0 0

Varga Ilona Törökbálint Hungary Munkácsy Mihály utca 70., 2045, Törökbálint
N/A N/A 116,813 0 0 0

Végh Gabriella Szombathely Hungary Markusovszky Lajos utca 5., 9700, Szombathely
N/A N/A 7,430 0 0 0

Zombori Zoltán Kistarcsa Hungary Semmelweis tér 1., 2143, Kistarcsa
N/A N/A 61,356 0 0 0

EGYÉB, A FENTIEKHEZ NEM SOROLHATÓ - amennyiben az információ egyéni közzétételének jogi akadálya van
A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege N/A N/A 11,852,014 6,907,842 9,458,052 0

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel N/A N/A 158 39 39 0

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes Kedvezményezett viszonylatában N/A N/A 63.45% 52.70% 67.24% 0.00%
N/A

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)
Egészségügyi szolgáltató / szervezet Akarattal és Hittel Alapítvány a Zala Megyei Kórház Onkológiai Osztályáért Zalaegerszeg Hungary ZRÍNYI M. UTCA 1., 8900, Zalaegerszeg
600,000 0 0 0 0 0

Alapítvány a Daganatos Betegek Gyógyításáért és Rehabilitációjáért Budapest Hungary Hangya u. 24/A, 1121, Budapest
1,000,000 0 0 0 0 0

Alapítvány a Tolna Megyei Haematológiai Betegekért Szekszárd Hungary Béri Balogh Ádám u. 5-7, 7100, Szekszárd
77,891 0 0 0 0 0

Albert Schweitzer Kórház Hatvan Hungary Balassi Bálint út 16., 3000, Hatvan
3,394,931 0 0 0 0 0

ALLERG BT Budapest Hungary ZÓLYOMI ÚT 5., 1118, Budapest
0 0 0 0 450,000 0

Antal Géza Alapítvány Budapest Hungary Etele út 28., 1116, Budapest
500,000 0 0 0 0 0

ArsNet Bt. Budapest Hungary Egressy út 10. 2. em. 1., 1149, Budapest
0 0 0 0 275,000 0

A Szegedi Pathológiáért Alapítvány Szeged Hungary Állomás u. 2., 6725, Szeged
1,500,000 0 0 0 0 0

A Szegedi Reumatológiai Tanszékért Alapítvány Szeged Hungary Dáni u. 12 IV/11, 6722, Szeged
500,000 0 0 0 0 0

AZ AUTOIMMUN BETEGSÉGEK KUTATÁSA ÉS GYOGYKEZELÉSE ALAPITVÁNY Debrecen Hungary MÓRICZ ZSIGMOND KÖRÚT 22., 4032, Debrecen
500,000 0 0 0 0 0

Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Kecskemét Hungary Nyíri út 38., 6000, Kecskemét
1,381,900 0 0 0 0 0

Bánkuti Bt. Budapest Hungary Izabella u. 50., 1064, Budapest
0 0 0 0 20,000 0

Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza Gyula Hungary Semmelweis utca 1., 5700, Gyula
2,060,445 0 0 0 0 0

Betegápolásért Alapítvány Szekszárd Hungary Béri Balogh Á. u. 5-7., 7100, Szekszárd
800,000 0 0 0 0 0

BETEGÁPOLÁSÉRT ALAPITVÁNY FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ Székesfehérvár Hungary SEREGÉLYESI UTCA 3., 8000, Székesfehérvár
100,000 0 0 0 0 0

BOGMED BT Budakeszi Hungary Reviczky utca 6., 2092, Budakeszi
0 0 0 0 1,000,000 0

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Miskolc Hungary Szentpéteri kapu 72-76., 3526, Miskolc
15,544,804 0 0 0 0 0

CAPRICORNUS Mentálhigiénés Bt. Budapest Hungary Orsó u. 45/A, 1026, Budapest
0 0 0 0 282,000 0

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Szentes Hungary Sima Ferenc utca 44-58., 6600, Szentes
3,749,004 0 0 0 0 0

Diagnosztikai Képalkotó oktatásért Alapítvány Kaposvár Hungary Guba S. u. 40., 7400, Kaposvár
200,000 0 0 0 0 0

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Balassagyarmat Hungary Rákóczi fejedelem út 125-127., 2660, Balassagyarmat
31,429,150 0 0 0 0 0

Fejér Megyei Szent György Kórház Székesfehérvár Hungary Seregélyesi út 3., 8000 Székesfehérvár
6,310,823 0 0 0 0 0

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZA ALAPÍTVÁNY Vecsés Hungary Besztercei u. 9., 2220, Vecsés
1,600,000 0 0 0 0 0

HARC AZ ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza Hungary SZENT ISTVÁN UTCA 68., 4400, Nyíregyháza
600,000 0 0 0 0 0

HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Budapest Hungary ÜLLŐI ÚT 86., 1089, Budapest
4,597,400 0 0 0 0 0

"HEMADENT" Gyógyászati és Szolgáltató Betéti Társaság Kaposvár Hungary Hevesi György utca 8., 7400, Kaposvár
0 0 0 0 130,000 0

HEMOFT Bt. Pécs Hungary György utca 9., 7625, Pécs
0 0 0 0 144,500 0

Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány Budapest Hungary RÓBERT KÁROLY KÖRÚT 44., 1134, Budapest
640,080 0 0 0 0 0

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Budapest Hungary Köves út 1., 1204, Budapest
107,258,703 0 0 0 0 0

JICSE Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Debrecen Hungary Böszörményi út 68/C  I/6, 4032, Debrecen
0 0 0 0 150,000 0

KENÉZY KÓRHÁZ AZ EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY Debrecen Hungary BARTÓK BÉLA ÚT 2-26., 4031, Debrecen
200,000 0 0 0 0 0

Király Orvosi Kft. Szombathely Hungary Semmelweis u 2., 9700, Szombathely
0 0 0 0 175,000 0

KORÁNYI KLINIKA ALAPÍTVÁNY Budapest Hungary KORÁNYI SÁNDOR UTCA 2/A, 1083, Budapest
2,000,000 0 0 0 0 0

Kováts Ferenc Alapítvány Budapest Hungary Diósárok u. 1/C, 1125, Budapest
2,000,000 0 0 0 0 0

KULLMANN DOKI Bt. Budapest Hungary Apáczai Csere János u 1. 3. em. 29., 1052, Budapest
0 0 0 0 175,000 0

KÜZDELEM A SZÉLÜTÉS ELLEN ALAPÍTVÁNY Győr Hungary VASVÁRI P. UTCA 2-4., 9024, Győr
500,000 0 0 0 0 0

LEGYŐZZÜK A BÉNULTSÁGOT ALAPITVÁNY Debrecen Hungary MÓRICZ ZSIGMOND KÖRÚT 22., 4032, Debrecen
609,600 0 0 0 0 0

Magyar Imre Kórház Ajka Hungary Korányi Frigyes utca 1., 8400, Ajka
749,801 0 0 0 0 0

Magyar Reumatológusok Egyesülete Budapest Hungary Ürömi u.56., 1023, Budapest
1,000,000 0 0 0 0 0

Magyar Tüdőgyógyász Társaság Budapest Hungary Frankel Leó u 88. II/9., 1023, Budapest
0 1,000,000 0 0 0 0

Mályvavirág Alapítvány Köröstarcsa Hungary Tavasz u. 12., 5622, Köröstarcsa
1,560,000 0 0 0 0 0

Markhot Ferenc Kórház-Rendelőint Eger Hungary Knézich Károly utca 1., 3300, Eger
1,666,224 0 0 0 0 0

MARKHOT FERENC KÓRHÁZ TÁMOGATÁSÁRA ALAPÍTVÁNY Eger Hungary SZÉCHENYI U. 27-29., 3300, Eger
600,000 0 0 0 0 0

MARKÓCZY & SZÉP EGÉSZSÉGÜGYI KFT. Budapest Hungary PINCESZER U.11/a, 1028, Budapest
0 0 0 0 644,400 0

Mátrai Állami Gyógyintézet Mátraháza Hungary Külterület, 3233, Mátraháza
833,112 0 0 0 0 0

MEDICOART Bt. Debrecen Hungary Tessedik S. utca 4., 4032, Debrecen
0 0 0 0 200,000 0

MEDOC 2000 BT Debrecen Hungary FÁY U.27., 4027, Debrecen
0 0 0 0 383,500 0

Mellrákinfó Egyesület Budaörs Hungary Szarka u. 3., 2040, Budaörs
0 2,000,000 0 0 0 0

MH Egészségügyi Központ Budapest Hungary Podmaniczky utca 109-111., 1062, Budapest
4,577,649 0 0 0 0 0

NAVONKOL Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest Hungary Gizella u. 28/b, 1143, Budapest
0 0 0 0 400,000 0

NOVAGEN Szolgáltató Betéti Társaság Pécs Hungary Angster József u. 19, 7624, Pécs
0 0 0 0 150,000 0

NOZOLOGEN KFT Budapest Hungary KÁROLY KRT 13-15., 1075, Budapest
0 0 0 0 200,000 0

ONCODATA Egészségügyi Betéti Társaság Győr Hungary BÜKK U.5., 9025, Győr
0 0 0 0 175,000 0

Onko-Technikai Onkológiai Alapítvány Nyíregyháza Hungary Kert út 38., 4400, Nyíregyháza
2,000,000 0 0 0 0 0

Országos Onkológiai Intézet Budapest Hungary Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
4,678,612 0 0 0 0 0

Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás Gyermekekért Budapest Hungary TŰZOLTÓ UTCA 7-9., 1094, Budapest
1,000,000 0 0 0 0 0

Összefogás a Hörgőrák Megelőzéséért Alapítvány Debrecen Hungary Nagyerdei krt. 98., 4032, Debrecen
100,000 0 0 0 0 0

OSTO-MED Egészségügyi és Budakeszi Hungary Rákóczi utca 13., 2092, Budakeszi
0 0 0 0 1,085,000 0

PAN-AMBRO BT Debrecen Hungary VÁG UTCA 17., 4031, Debrecen
0 0 0 0 100,000 0

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa Hungary SEMMELWEIS TÉR 1., 2143, Kistarcsa
833,112 0 0 0 0 0

PHARMADICSOM Kft. Budapest Hungary Gárdonyi Géza utca 34. 1. em. 4., 1026, Budapest
0 0 0 0 770,000 0

PRO-COM XXI Bt. Szeged Hungary Szende Béla u. 9. 2. em. 8., 6724, Szeged
0 0 0 0 120,000 0

PULMO'2003 BT. Pápa Hungary CINCA SOR 2. I/1., 8500, Pápa
0 0 0 0 120,000 0

PULMOBIOTECH KFT Debrecen Hungary SZIKES U 13/A, 4032, Debrecen
0 0 0 0 759,700 0

PULMONOLÓGIAI BETEGEKÉRT ALAPITVÁNY Győr Hungary VASVÁRI PÁL ÚT 2-4., 9024, Győr
500,000 0 0 0 0 0

REGIONÁLIS ONKOLOGIAI ALAPITVÁNY Győr Hungary SIMOR PÜSPÖK TERE 5., 9025, Győr
600,000 0 0 0 0 0

SEMMELWEIS EGÉSZSÉGÜGYI KFT Budapest Hungary ÜLLŐI ÚT 26., 1085, Budapest
3,000,000 0 0 0 0 0

Semmelweis Egyetem Budapest Hungary Ülloi út 26., 1085, Budapest
17,641,037 0 0 0 0 0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház Nyíregyháza Hungary Szent István u. 68., 4400 Nyíregyháza
14,537,804 0 0 0 0 0

SZEGEDI NEUROLOGIÁÉRT ALAPITVÁNY Szeged Hungary SEMMELWEIS UTCA 6., 6725, Szeged
3,390,000 0 0 0 0 0

Szent Borbála Kórház Tatabánya Hungary Dózsa György út 77., 2800, Tatabánya
1,449,012 0 0 0 0 0

Szent Borbála Kórházért Közalapítvány Tatabánya Hungary Dózsa Gy. út 77., 2800, Tatabánya
200,000 0 0 0 0 0

Szent János Kórház Budapest Hungary DIÓS ÁROK 1-3., 1125, Budapest
1,541,257 0 0 0 0 0

Szent László és Szent István Kórház Betegeiért,Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítvány Budapest Hungary NAGYVÁRAD TÉR 1., 1097, Budapest
5,000,000 0 0 0 0 0

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Hungary Füleki út 54-56., 3100, Salgótarján
2,082,780 0 0 0 0 0

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Hungary Korányi Sándor utca 4-6., 2400, Dunaújváros
4,998,672 0 0 0 0 0

SZTE - Általános Orvostudományi Kar - Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szeged Hungary Kálvária sugárút 57., 6725 Szeged
7,567,702 0 0 0 0 0

TÜDŐGYÓGYÁSZATÉRT ALAPÍTVÁNY Budapest Hungary Pihenő u. 1., 1121, Budapest
5,000,000 0 0 0 0 0

Tüdőgyógyintézet Törökbálint Hungary Munkácsy Mihály utca 70., 2045, Törökbálint
2,291,058 0 0 0 0 0

Uzsoki Utcai Kórház Budapest Hungary Uzsoki utca 29-41., 1145, Budapest
4,110,202 0 0 0 0 0

EGYÉB, A FENTIEKHEZ NEM SOROLHATÓ - amennyiben az információ egyéni közzétételének jogi akadálya van
A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege 40,053,479 0 213,920 1,058,648 17,847,367 0

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel 12 0 2 1 56 0

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes Kedvezményezett viszonylatában 17.91% 0.00% 100.00% 100.00% 70.89% 0.00%
N/A
Kutatás- fejlesztés ÖSSZESÍTETT KÖZZÉTÉTEL
Az AIPM Magatartási Kódexben meghatározott kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások 759,671,797 1,157,782,986


 

Roche Magyarország - 2021 Közzététel dátuma: 30-06-2022 08:29


Pénznem: HUF

Név Székhely (Egészségügyi szolgáltató / szervezet) vagy praxis helye (Egészségügyi szakember) Tevékenység végzésének helye (ország szerint) Tevékenység végzésének címe Pecsétszám / nyilvántartási szám (cégjegyzékszám, statisztikai számjel stb.) OPCIONÁLIS Egészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyútott adományok és támogatások Rendezvényekhez nyújtott Juttatások Szolgáltatói és tanácsadói díjak
Összeg
OPCIONÁLIS


Egészségügyi szolgáltatóval / szervezettel vagy Egészségügyi szolgáltató / szervezet által megbízott harmadik féllel Rendezvény szervezésére kötött támogatási szerződés Regisztrációs díjak Utazási és szállás költségtérítés Díjak A szolgáltatási és tanácsadói szerződésben meghatározott járulékos költségek

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)
Egészségügyi szakember Ács Péter Pécs Magyarország Rét utca 2., 7623, Pécs
N/A N/A 98,750 0 250,000 0
348,750
Babicz István Tamás Nyíregyháza Magyarország Szent István utca 68., 4400, Nyíregyháza
N/A N/A 101,600 0 0 0
101,600
Balikó Zoltán Pécs Magyarország Rákóczi út 2., 7623, Pécs
N/A N/A 138,800 0 0 0
138,800
Bálint Eunika Tatabánya Magyarország Dózsa György út 77., 2800, Tatabánya
N/A N/A 0 0 100,000 0
100,000
Balogh Andrea Szeged Magyarország Szikra utca 8., 6725, Szeged
N/A N/A 19,210 28,900 0 0
48,110
Bartha Noémi Eszter Budapest Magyarország Róbert Károly körút 44., 1134, Budapest
N/A N/A 32,500 0 0 0
32,500
Bense Erzsébet Debrecen Magyarország Bartók Béla út 2-26., 4043, Debrecen
N/A N/A 98,750 0 0 0
98,750
Bíró Andrea Budapest Magyarország Tömő utca 25-29., 1083, Budapest
N/A N/A 224,860 0 0 0
224,860
Bíró Zita Mária Kistarcsa Magyarország Semmelweis tér 1., 2143, Kistarcsa
N/A N/A 178,218 99,048 0 0
277,266
Bittner Nóra Budapest Magyarország Tömő utca 25-29., 1083, Budapest
N/A N/A 114,695 0 0 0
114,695
Böcskei Csaba Tatabánya Magyarország Dózsa György út 77., 2800, Tatabánya
N/A N/A 224,860 0 0 0
224,860
Bodoki Levente Debrecen Magyarország Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 100,750 0 0 0
100,750
Bödör Csaba Budapest Magyarország Üllői út 26., 1085, Budapest
N/A N/A 0 0 200,000 0
200,000
Bokor Anita Szombathely Magyarország Markusovszky Lajos utca 5., 9700, Szombathely
N/A N/A 0 0 100,000 0
100,000
Boldizsár Szandra Judit Budapest Magyarország Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 79,500 0 0 0
79,500
Boronkai Árpád Pécs Magyarország Édesanyák útja 17., 7624, Pécs
N/A N/A 0 0 200,000 0
200,000
Bors Dávid Budapest Magyarország Köves út 1., 1204, Budapest
N/A N/A 51,968 129,524 0 0
181,492
Csada Edit Deszk Magyarország Alkotmány utca 36., 6772, Deszk
N/A N/A 0 0 312,000 0
312,000
Csánky Eszter Miskolc Magyarország Csabai kapu 9-11., 3529, Miskolc
N/A N/A 125,575 0 0 0
125,575
Csányi Attila Győr Magyarország Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr
N/A N/A 132,368 129,524 0 0
261,892
Csejtei András Szombathely Magyarország Markusovszky Lajos utca 5., 9700, Szombathely
N/A N/A 0 0 175,000 0
175,000
Csépány Tünde Cecília Debrecen Magyarország Móricz Zsigmond út 22., 4032, Debrecen
N/A N/A 80,400 0 0 0
80,400
Dobai-Varga Katalin Budapest Magyarország Nagyvárad tér 1., 1097, Budapest
N/A N/A 19,210 40,800 0 0
60,010
Domján Andrea Debrecen Magyarország Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 46,000 0 0 0
46,000
Eszes Noémi Budapest Magyarország Tömő utca 25-29., 1083, Budapest
N/A N/A 0 0 180,000 0
180,000
Fodor Andrea Debrecen Magyarország Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 35,000 0 0 0
35,000
Fodor Mariann Debrecen Magyarország Nagyerdei körút 98., 4012, Debrecen
N/A N/A 0 0 200,000 0
200,000
Fricska Nagy Zsanett Szeged Magyarország Semmelweis utca 6., 6725, Szeged
N/A N/A 51,968 129,524 0 0
181,492
Gerencsér Zsolt Budapest Magyarország Lajos utca 74-76., 1036, Budapest
N/A N/A 101,600 0 0 0
101,600
Gergely Anita Budapest Magyarország Bethesda utca 3., 1146, Budapest
N/A N/A 0 0 214,746 0
214,746
Gergely Lajos Debrecen Magyarország Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 258,250 0 0 0
258,250
Gulyás Eszter Budapest Magyarország Üllői út 78/a., 1082, Budapest
N/A N/A 19,210 31,200 0 0
50,410
Hódos Adrienn Budapest Magyarország Róbert Károly körút 44., 1134, Budapest
N/A N/A 57,100 0 0 0
57,100
Hoppál Gabriella Kaposvár Magyarország Tallián Gyula utca 20-34., 7400, Kaposvár
N/A N/A 19,210 40,800 0 0
60,010
Illés Zsolt Pécs Magyarország Rét u. 2., 7623, Pécs
N/A N/A 0 287,133 0 0
287,133
Jakab Gábor Budapest Magyarország Uzsoki utca 29-41., 1145, Budapest
N/A N/A 178,218 99,048 150,000 0
427,266
Jakucs János Békéscsaba Magyarország Gyulai út 18., 5600, Békéscsaba
N/A N/A 79,500 0 0 0
79,500
John Flóra Budapest Magyarország Róbert Károly körút 44., 1134, Budapest
N/A N/A 32,500 0 0 0
32,500
Kardos Zsófia Miskolc Magyarország Csabai kapu 42., 3529, Miskolc
N/A N/A 0 0 200,000 0
200,000
Kása Krisztián Budapest Magyarország Ady Endre utca 122-124., 1195, Budapest
N/A N/A 0 0 200,000 0
200,000
Kecskeméti Ákos Győr Magyarország Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr
N/A N/A 19,210 31,200 0 0
50,410
Kellner Ádám László Kaposvár Magyarország Tallián Gyula utca 20-32., 7400, Kaposvár
N/A N/A 79,500 0 90,000 0
169,500
Kiss Emese Virág Budapest Magyarország Frankel Leó út 25-29., 1023, Budapest
N/A N/A 32,500 0 0 0
32,500
Klucsik Zsolt Kecskemét Magyarország Nyíri út 38., 6000, Kecskemét
N/A N/A 79,500 0 0 0
79,500
Kraszits István, ifj. Budapest Magyarország Uzsoki utca 29-41., 1145, Budapest
N/A N/A 19,210 40,800 0 0
60,010
Kristóf Piroska Szolnok Magyarország Tószegi út 21., 5000, Szolnok
N/A N/A 98,750 0 0 0
98,750
Kulka Janina Budapest Magyarország Üllői út 93., 1091, Budapest
N/A N/A 0 0 150,000 0
150,000
Kullmann Tamás Győr Magyarország Vasvári Pál utca 2-4., 9024, Győr
N/A N/A 101,600 0 0 0
101,600
Kuti Klaudia Szombathely Magyarország Markusovszky Lajos utca 5., 9700, Szombathely
N/A N/A 19,210 32,000 0 0
51,210
Lahm Erika Mária Budapest Magyarország Podmaniczky utca 109-111., 1062, Budapest
N/A N/A 268,130 0 175,000 0
443,130
Magyari Ferenc Debrecen Magyarország Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 190,970 0 140,000 0
330,970
Magyar Zsuzsa Nyíregyháza Magyarország Szent István utca 68., 4400, Nyíregyháza
N/A N/A 98,750 0 0 0
98,750
Martin Tamás Budapest Magyarország Ráth György utca 7-9., 1122, Budapest
N/A N/A 17,466 0 0 0
17,466
Mátyás Klotild Eger Magyarország Knézich Károly utca 1., 3300, Eger
N/A N/A 0 0 200,000 0
200,000
Mike Andrea Tatabánya Magyarország Dózsa György út 77., 2800, Tatabánya
N/A N/A 98,750 0 0 0
98,750
Mikos Borbála Budapest Magyarország Bethesda utca 3., 1146, Budapest
N/A N/A 0 0 364,746 0
364,746
Modok Szabolcs Szeged Magyarország Semmelweis utca 8., 6720, Szeged
N/A N/A 258,250 0 180,000 0
438,250
Mogyoróssy Sándor Lajos Debrecen Magyarország Nagyerdei körút 98., 4032, Debrecen
N/A N/A 100,750 0 0 0
100,750
Nagy Ágnes Pécs Magyarország Ifjúság útja 13., 7624, Pécs
N/A N/A 0 377,553 0 0
377,553
Nagy Zsolt György Budapest Magyarország Korányi Sándor utca 2/a., 1083, Budapest
N/A N/A 134,750 0 0 0
134,750
Németh Emese Miskolc Magyarország Csabai kapu 42., 3529, Miskolc
N/A N/A 50,000 37,400 0 0
87,400
Orbán Márta Budapest Magyarország Bécsi út 132., 1032, Budapest
N/A N/A 101,600 0 0 0
101,600
Oross Endre Miskolc Magyarország Szentpéteri kapu 72-76., 3526, Miskolc
N/A N/A 101,600 0 0 0
101,600
Pánczél Gyula Ferenc Kistarcsa Magyarország Semmelweis tér 1., 2143, Kistarcsa
N/A N/A 51,968 99,048 0 0
151,016
Pettendi Piroska Szolnok Magyarország Tószegi út 21., 5000, Szolnok
N/A